תפריט

איריס מימון עופר פרנקו 055-6688077

מברוכ / ראמי עיאש - כרך א עמוד 75

מַבְּרוּכּ / ראמי עיאש

זוּרוּנִי כֻּלّ סַנַה מַרַّה / פירוז - כרך ב - עמוד 35

זוּרוּנִי כֻּלّ סַנַה מַרַّה / פירוז

אנת עמרי / אם כלתום - כרך א - עמוד 127

אִנְתֶ עֻמְרִי / אֻםّ כֻּלְת'וּם

לֵילֶת עִיד / פירוז - כרך ב - עמוד 83

לֵילֶת עִיד / פירוז

חַבַּّיְתַכּ / פירוז - כרך א - עמוד 206

חַבַּّיְתַכּ / פירוז

בַּאגִ'י, וֵּינֵכּ ? / אפו והאפוסטלס - כרך ב - עמוד 98

בַּאגִ'י, וֵּינֵכּ ? / אפו והאפוסטלס

א(ל)-דניא חלוה / ננסי עג'רם - כרך א - עמוד 244

אֶ(ל)- דֻّנְיַא חִלְוַה / ננסי עג'רם

חַבּיבִּי יַא נוּרִ (א)לְ-עֵין / עמרו דיאב - כרך ב - עמוד 155

חַבּיבִּי יַא נוּרִ (א)לְ-עֵין / עמרו דיאב

עַ'נִّי לִי שְוַّיֶה שְוַّיֶה / אֻםّ כֻּלְת'וּם - כרך ב - עמוד 33

עַ'נִّי לִי שְוַّיֶה שְוַّיֶה / אֻםّ כֻּלְת'וּם

סַאלְמַה יַא סַאלַמַה / דלידה - כרך ב - עמוד 208

סַאלְמַה יַא סַאלַמַה / דלידה

אַבּוּ עֻיוּן גַרִיאַה / עבד (א)ל-חלים חאפז - כרך ב - עמוד 34

אַבּוּ עֻיוּן גַרִיאַה / עבד (א)ל-חלים חאפז